Nieuwendammerkerk | Brede Kerkepad 6-8  | 1023 BH Amsterdam  | 020-6372310 

Over de diaconaal opbouwwerker: Huub Waalewijn

Huub Waalewijn werkt sinds 1 november 2014 als diaconaal opbouwwerker in Noord. Hij  ondersteunt bij het ontwikkelen van een samenhangende diaconale presentie in de wijk en het versterken van het diaconaat in de drie gemeentekernen: Bethelkerk, De Ark en Nieuwendammerkerk.

In samenwerking met anderen zal hij nieuwe kansen en mogelijkheden zoeken en bestaand werk waar mogelijk verder ontwikkelen, bijvoorbeeld inzake het armoedebeleid.Huub is dertiger en in West woonachtig. Hij heeft in 2010 zijn studie Theologie aan de VU afgerond. Hij was werkzaam voor Vineyard Amsterdam en heeft o.m. ervaring als vrijwilliger bij de Lutherse Diaconie in Malmö, Zweden.

Contact: tel. 06-10988550