thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Diaconie Nieuwendam

Gemeentekern Nieuwendam

a. Amnesty International

In de periode van september t/m juni kunnen maandelijks – na afloop van de kerkdienst tijdens het koffiedrinken – brieven van AI worden meegenomen om te versturen. Afhankelijk van wanneer de voorbeeldbrieven binnenkomen is dit de 2e, 3e of 4e zondag van de maand. In het verlengde hiervan wordt ook meegedaan aan de Paasgroetenactie van AI, KiA, Justitiepastoraat en Epafras. Een paar weken voor Pasen worden kaarten met daarop een paaswens verstuurd aan gevangenen in Nederland en in buitenlandse gevangenissen, alsook aan gewetens- en politieke gevangenen.

b. ZWO-activiteiten

Wordt later nader toegelicht.

c. Autovervoer kerkdiensten

Bedoeld voor gemeenteleden die niet of moeilijk zelfstandig naar de kerk kunnen komen. Voor de Kimme-bewoners rijdt hiervoor het bewonersbusje van De Kimme met gemeenteleden-chauffeurs. Voor gemeenteleden in de wijk rijden er gemeenteleden-autobezitters. Contactpersoon: Hr. Wim Gortzak,

d. Individuele hulpverlening

Dit vindt doorgaans plaats op verwijzing door predikanten en/of de pastoraatswerkgroep. Een taak voor alle diakenen in de gemeentekern Nieuwendam.

e. Kerst-/paasbijeenkomsten voor (oudere) gemeenteleden. Nadere informatie bij Lenie Boterman en Geertje Kuut.

Op persoonlijke titel zijn individuele gemeenteleden betrokken bij Kerk en Buurt Noord bijv. als gastvrouw in de Huiskamer of lid Ondersteuningsfonds, bij kerkdiensten in verpleeghuis "De Die" en bij bewonersactiviteiten in "De Kimme".

Contact diaconie Nieuwendammerkerk: Nieuwendammerkerk, 020-6372310

 

  • eritreazangws
  • nieuwetuinws
  • toga3ws
  • hillietogaws
  • voorgNoord2012ws
  • bijbelquiz
  • musical2ws
  • peteroporgel