Deze avond staan we stil bij de laatste avond die Jezus in vrijheid doorbracht, terwijl hij wist dat hij verraden was. Hoe deed hij dat? Wat zei hij? Wat gaf hij door en wat betekent dat voor ons? We zitten zoals toen allemaal aan één grote tafel, lezen uit de Bijbel en delen, ter gedachtenis aan Hem, brood en wijn.

Aanvang van deze dienst is om 19.30 uur