Nieuwendammerkerk | Brede Kerkepad 6-8  | 1023 BH Amsterdam  | 020-6372310 

ANBI Nieuwendammerkerk

De Nieuwendammerkerk is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Nieuwendammerkerk worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Giften aan de Nieuwendammerkerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën.