Witte donderdag 7 april

Deze avond staan we stil bij de laatste avond die Jezus in vrijheid doorbracht, terwijl hij wist dat hij verraden was. Hoe deed hij dat? Wat zei hij? Wat gaf hij door en wat betekent dat voor ons? We zitten zoals toen allemaal aan één grote tafel, lezen uit de Bijbel...

Goede Vrijdag Marcus Passion in de Nieuwendammerkerk

Op Goede Vrijdag is er een intieme viering in de sfeervolle Nieuwendammerkerk. De Nieuwendammer Cantorij zingt dan de koralen uit de grotendeels verlorenen gegane Marcus Passion van Johan Sebastiaan Bach. Onze predikant, Paula de Jong leest het lijdensverhaal naar het...

Worshipavond in Amsterdam-Noord dinsdag 4 april

Dinsdagavond 4 april is er in Hoop voor Noord een worshipavond waar we samen met de Nieuwendammerkerk en we•Worship Amsterdam God aanbidden door muziek, zang en gebed. We nodigen u en jou van harte uit, want in het zingen en aanbidden van God, ervaar je zijn liefde en...

Kinderkerk Palmpasen 2 april

Kinderen van 4 tot 14 jaar zijn welkom op elke 1e zondag van de maand in onze gezellige Kinderkerk. Op 2 april vieren we Palmpasen. Wij gaan vanaf 10.00 uur samen met juf Albertine Palmpasenstokken maken  Kom je ook

Heilig Avondmaal-Project 2023 en 2024

Voor 2023 – 2024 is als Heilig Avondmaal-Project gekozen voor het doel ‘Kwetsbare kinderen in Rwanda’. Dit project helpt kinderen en verzorgers in Rwanda, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Meer weten klik dan op...